Galéria

244

242

240

238

236

234

232

230

228

226

224

222

220

218

217

213

211

209

180

Ideálne do extériéru

Exteriérové, verejné priestranstvá s hustou sieťou chodníkov a s tým súvisiaci výskyt chodcov, cyklistov, bežcov

Zisti viac

Legálna

100% legálna forma bez potreby zmeny kreatívy (nie je Guerilla). Odskúšané praxou od roku 2010

Zisti viac

High impact

High impact forma komunikácie s maximálnou úrovňou vnímania. V blízkom okolí autobusových zastávok, železničných staníc, na chodníkoch či parkoviskách.

Zisti viac

Ekologické

Nasaditeľné rýchlo, cielene, takmer všade a veľmi flexibilne. Vydrží až do 2 mesiacov. Economická a zároveň Ecologická Idea pre marketing.

Zisti viac