• Inovatívne korenie pre vašu kampaň

    Rýchlo nasaditeľná a 100% legálna forma netradičnej reklamy, ktorá vydrží až 2 mesiace !
  • Ekonomická a zároveň ecologická

    Inovatívna idea pre marketing nezaťažujúca životné prostredie
  • Nevyužitý priestor

    Komunikácia v rámci nevyužiteho priestoru, ktorý určite zaujme

Netradičná ATL kampaň

EcoImage je forma mediálnej komunikácie, ktorá vám umožní flexibilne, odlišne, lacno doplniť a zvýšiť účinnosť ATL kampaní. Značka vášho klienta vynikne aj v oblasti zodpovednosti k životnému prostrediu. Upúta pozornosť na takmer ktoromkoľvek mieste.

Prečo EcoImage

Počas chôdze človek aktívne využíva vizuálne vnímanie priestoru. Kladie dôraz na miesto kadiaľ kráča (kvôli bezpečnosti). A práve preto je priestor na chodníku tým správnym umiestnením reklamného posolstva pre zvýšenie povedomia o značke a účinnosti vašich kampaní.

Kontaktuj nás

Ideálne do extériéru

Exteriérové, verejné priestranstvá s hustou sieťou chodníkov a s tým súvisiaci výskyt chodcov, cyklistov, bežcov

Zisti viac

Legálna

100% legálna forma bez potreby zmeny kreatívy (nie je Guerilla). Odskúšané praxou od roku 2010

Zisti viac

High impact

High impact forma komunikácie s maximálnou úrovňou vnímania. V blízkom okolí autobusových zastávok, železničných staníc, na chodníkoch či parkoviskách.

Zisti viac

Ekologické

Nasaditeľné rýchlo, cielene, takmer všade a veľmi flexibilne. Vydrží až do 2 mesiacov. Economická a zároveň Ecologická Idea pre marketing.

Zisti viac